Individens vilja och möjlighet
1992 blev Ann-Christin Andersson och Dan Weinberger uppsagda efter sexton år på försäkringskassan. De blev då ombedda att starta ett projekt, vilket resulterade i att
Arbetsgivarringen startades. Tanken var först att stödja företag med anställda som var sjukskrivna och som inte kunde fortsätta på sin gamla arbetsplats.
- Vårt uppdrag var att via matchning se vilka möjligheter individen har, säger Ann-Christin. Vi jobbar med utgångspunkt från individens egna möjligheter och vilja att komma vidare i ett fortsatt yrkesliv. Det är vad vi bygger vårt koncept på.
Det som utgör grunden i Arbetsgivarringen är att vara stöd för personer som på grund av en sjukdom eller uppsägning behöver finna nya möjligheter. De arbetar både individuellt och har regelbundet gruppträffar med uppsagda. Då går de bland annat igenom hur man skriver en ansökan, tipsar om alternativa sätt att söka arbete, till exempel via internet, gör studiebeök på företag och coachar personerna så länge de känner behov av det.
- Vi har ett väldigt bra samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och företag i regionen, säger Ann-Christin.


Arbetsgivarringen

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0708-778825
Fax: 045-578851


Email:
dan@arbetsgivarringen.se

Hemsida:
www.arbetsgivarringen.se

Adress:
Arbetsgivarringen
Ronnebygatan 42
37133 Karlskrona

| 13 SENASTE FÖRETAGEN